Aktualności

Drukuj

21.06.2017 InnVento – pierwszy inkubator dla startupów w sektorze naftowo-gazowniczym

Inkubator InnVento będzie wspierał początkujących przedsiębiorców oraz naukowców realizujących projekty dla sektora energetycznego. Efektem mają być innowacyjne rozwiązania technologiczne do wdrożenia w spółkach z Grupy Kapitałowej PGNiG.

To pierwszy inkubator przedsiębiorczości w branży naftowo-gazowniczej w Polsce. Autorski program PGNiG oferuje startupom wsparcie w początkowej fazie ich działalności. InnVento to nie tylko przestrzeń biurowa do pracy, ale także dostęp do ekspertów z grupy PGNiG oraz wsparcie doradców z zakresu prawa, księgowości i sprzedaży. Z oferty inkubatora będą mogli skorzystać młodzi naukowcy oraz przedsiębiorcy, którzy zajmują się rozwojem innowacyjnych technologii dla sektora energetycznego.

– Otwieramy u nas przestrzeń dla młodych, przedsiębiorczych ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. To dla nich przede wszystkim dobra okazja do zapoznania się ze specyfiką branży gazowniczej i rozwijania własnych pomysłów pod fachowym okiem. Jestem przekonany, że wsparcie naszych specjalistów pozwoli na opracowanie pożytecznych rozwiązań technologicznych i biznesowych – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Na przestrzeni blisko 600 metrów kwadratowych InnVento oferuje pomieszczenia do pracy samodzielnej i wspólnej, open space do dowolnego zaaranżowania, salki konferencyjne i sprzęt biurowy. Bliskość centrali PGNiG SA ułatwi kontakt z ekspertami. Ponadto w InnVento regularnie odbywać się będą spotkania ze specjalistami z poszczególnych spółek z grupy PGNiG, warsztaty, prezentacje i sesje coachingowe. Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć także na wskazówki dotyczące pozyskiwania zewnętrznego finansowania.

– Jednym z największych atutów InnVento jest dostęp do zasobów grupy PGNiG, wiedzy eksperckiej, naszego know-how. Chcemy się tym podzielić ze startupami w myśl zasady open innovation. Dostęp do części infrastruktury produkcyjnej czy niektórych baz danych pozwoli im na rozwój innowacyjnych pomysłów i przetestowanie ich w rzeczywistych warunkach – podkreśla Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG SA ds. rozwoju.

Partnerami InnVento są Agencja Rozwoju Przemysłu, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Instytut Nafty i Gazu. Dzięki temu program stanowi wypadkową wiedzy i możliwości eksperckich kilku organizacji. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Energii.

Kto może dołączyć do InnVento?

Rekrutacja startupów do inkubatora prowadzona jest na bieżąco poprzez stronę innvento.pl. Tam też znajdują się wyzwania dla startupów – rozwiązania poszukiwane przez PGNiG w każdym segmencie działalności grupy.

InnVento jest w stanie przyjąć nawet kilkanaście startupów. Okres ich inkubacji różnić się będzie w zależności od opracowywanego produktu czy usługi. Startupami opiekować się będą mentorzy, z którymi ustalone zostaną szczegółowe harmonogramy współpracy. Po zakończonej inkubacji autorzy projektu będą w stanie stwierdzić, czy jest on gotowy do wdrożenia czy wymaga dalszego rozwoju. Najbardziej obiecujące projekty mogą liczyć na nawiązanie stałej współpracy z PGNiG, która może doprowadzić do wdrożenia innowacji w jednej ze spółek grupy.
 

 

Więcej informacji dotyczących InnVento dostępnych jest pod adresem innvento.pl
 

Powrót