Aktualności

Drukuj

14.03.2018 Obniżenie łącznych kosztów dostaw gazu ziemnego dla gospodarstw domowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął dwie decyzje ważne dla 6,5 mln polskich gospodarstw domowych. Od 1 marca  weszła w życie nowa taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa, obniżająca o 7,4 proc. stawki za transport (dystrybucję) gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 kwietnia wejdzie w życie decyzja Prezesa URE skutkująca nieznacznym 1 proc. wzrostem ceny gazu dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny. Koszty opłat i stawek za transport (dystrybucję) gazu stanowią około 35 proc. faktury za gaz.

W efekcie powyższych zmian, klienci zapłacą do końca 2018 r. mniej za:

  • przygotowanie posiłków - całkowite płatności na fakturze (za transport gazu i za sam gaz) zostaną obniżone średnio o 2,5 proc.
  • podgrzewanie wody - całkowite płatności zostaną obniżone średnio o 1,9 proc.
  • ogrzewanie małych i średnich domów - całkowite płatności zostaną obniżone średnio o 1,8 proc.
  • ogrzewanie dużych domów - całkowite płatności zostaną obniżone średnio
    o 1,7 proc.

Obie nowe taryfy obowiązują do końca 2018 roku. Szczegóły dotyczące zatwierdzonej taryfy dostępne są na stronach internetowych www.pgnig.pl, www.psgaz.pl oraz www.ure.gov.pl.

Powrót