Dokumenty

Wszystkie zamieszczone w tej części artykuły zapisane zostały w formacie PDF

Autor Tytuł artykułu
dr Grzegorz Rosłonek,
mgr Janusz Bojewski,
dr inż. Marcin Sobczak
Metoda poprawy precyzji analiz chromatograficznych gazów ziemnych poprzez kontrolowany sposób wprowadzania próbki na analizator w warunkach "barostatycznych"