Wypożyczalnia gazomierzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Załącznik Nr 6 (Dz.U. 2008 nr5 poz. 29) gazomierze rotorowe i turbinowe służące do rozliczeń podlegają legalizacji co 5 lat.

W celu usprawnienia procesu legalizacji w Oddziale CLPB PGNiG SA powstał Bank Gazomierzy, w którym zostały zgromadzone gazomierze rotorowe i turbinowe służące do wypożyczanie na czas legalizacji, gazomierza dostarczonego przez klienta (wykaz gazomierzy). 

Wymaganym dokumentem przy wypożyczaniu gazomierza z Banku Gazomierzy CLPB jest zlecenie na wypożyczenie gazomierza. 
Zlecenie powinno zawierać:
  • typ i wielkość gazomierza wypożyczanego,
  • przewidywany termin zwrotu wypożyczanego gazomierza,
  • informację o akceptacji cennika za wypożyczenie gazomierza,
  • zobowiązanie się do pokrycia kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia wypożyczonego gazomierza,
  • w przypadku, gdy Wypożyczający nie odbiera osobiście wypożyczanego gazomierza powinna znaleźć się informacja z prośbą o przesłanie gazomierza firmą wysyłkową,
  • nr konta bankowego i nr NIP Wypożyczającego,
  • zlecenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisu dokumentów finansowych,
  • wymagany termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury.

Przed wypożyczeniem gazomierza Wypożyczający powinien zaakceptować "Warunki techniczne wypożyczenia gazomierza z Banku Gazomierzy". 
Przy odbiorze wypożyczanego gazomierza Wypożyczający kwituje jego odbiór.

Adres na który powinno być wystawione zlecenie:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze 
ul. M. Kasprzaka 25 B, 01-224 Warszawa

Odbiór wypożyczanego gazomierza:
PGNiG SA
Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
ul. M. Kasprzaka 25 B, 01-224 Warszawa
tel. (22) 691 87 53, (22) 691 85 10
fax (22) 691 87 59

załączniki